Invitation to Extraordinary General Meeting

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 356 093 till 257 022 157 i Bolaget per den 8 september 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 2 september 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen […]

Resolution regarding directed share issue to Arctic Drilling AS

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier till Arctic Drilling AS Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”)  beslutade 2020-09-02, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30, att öka Bolagets aktiekapital med högst 5 039,241588 SEK genom nyemission av högst 1 356 093 aktier. Teckningskursen är 0,45 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse […]

Akobo Minerals featured in GEO365.no

GEO365.no has written an interesting and informative article about Akobo Minerals (in Norwegian).

Akobo Minerals resumes core drilling in Segele to follow up recent high-grade results

Akobo Minerals, a Norway-based gold exploration company with operations inEthiopia, has resumed drilling after 3 months of stop in activity due to the COVID-19 situation. Our crew has again been mobilized for the resumption of drilling in Segele, and the first hole has alreadybeen drilled. Visible gold is occurring through 3.5m in the core, continuing […]

Annual General Meeting in Akobo Minerals

Årsstämma i Akobo Minerals Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 19 649 187 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare […]

New number of shares in Akobo Minerals after registration of conversion of convertible instruments to shares

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) beslutade 2019-09-12, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, att uppta ett konvertibelt lån om sammanlagt högst 3 080 000 SEK genom emission av högst 28 000 000 konvertibler. 2019-11-13 registrerades hos Bolagsverket att konvertibler tecknats, tilldelats och betalts […]

Annual accounts 2019

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 2 652 300 till 229 290 233 i Bolaget per den 19 maj 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 13 maj 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen till Arctic […]

Do you want to work with us?