New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 356 093 till 257 022 157 i Bolaget per den 8 september 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 2 september 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen till Arctic Drilling AS med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30. Bolagets aktiekapital ökade med 5 039,241588 SEK till 955 091,403249 SEK. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.


Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com