New number of shares in Akobo Minerals after registration of conversion of convertible instruments to shares

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals

Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) beslutade 2019-09-12, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, att uppta ett konvertibelt lån om sammanlagt högst 3 080 000 SEK genom emission av högst 28 000 000 konvertibler. 2019-11-13 registrerades hos Bolagsverket att konvertibler tecknats, tilldelats och betalts för ett sammanlagt nominellt belopp om 2 813 469,56 SEK.

2020-06-16 registrerades hos Bolagsverket 26 375 831 nya aktier i Bolaget som en följd av att samtliga ovan nämnda konvertibler konverterats till aktier varvid Bolagets aktiekapital ökade med 98 012,587996 SEK till 950 052,161661 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgick efter registreringen till 255 666 064.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com