New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 2 652 300 till 229 290 233 i Bolaget per den 19 maj 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 13 maj 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen till Arctic Drilling AS med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28. Bolagets aktiekapital ökade med 9 855,946800 SEK till 852 039,573665 SEK. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com