New number of shares in Akobo Minerals after registration of reverse share split and directed share issue

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 30 003 till 258 229 400 i Bolaget per den 23 oktober 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 12 oktober 2020 av extra bolagsstämman beslutade riktade emissionen av aktier till Pir Invest AS. Bolagets aktiekapital ökade med 111,491148 […]

Resolutions passed at EGM 12-10-2020

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) har den 12 oktober 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 100 000 000 aktier, […]

New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 177 240 till 258 199 397 i Bolaget per den 6 oktober 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 30 september 2020 av styrelsens […]

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!