New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Registrering av riktad nyemission hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 1 177 240 till 258 199 397 i Bolaget per den 6 oktober 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 30 september 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen till Arctic Drilling AS med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30. Bolagets aktiekapital ökade med 4 374,62384 SEK till 959 466,027089. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com