New number of shares in Akobo Minerals after registration of reverse share split and directed share issue

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 30 003 till 258 229 400 i Bolaget per den 23 oktober 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 12 oktober 2020 av extra bolagsstämman beslutade riktade emissionen av aktier till Pir Invest AS. Bolagets aktiekapital ökade med 111,491148 SEK till 959 577,518237 SEK. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.

Bolaget meddelar vidare att det totala antalet aktier i Bolaget samma dag, den 23 oktober 2020, som en följd av extra bolagsstämmans beslut av den 12 oktober 2020 om sammanläggning av bolagets aktier (1:10) varvid 10 befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie, ändrats till 25 822 940 aktier. Sammanläggningen av aktier har inte medfört någon ändring i Bolagets aktiekapital.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.


Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com