New number of shares after registration of directed share issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 18 350 000 till 226 637 933 i Bolaget per den 29 april 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 20 mars 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen som godkändes […]

New number of shares after registration of rights issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals  Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 41 657 586 till 208 287 933 i Bolaget per den 20 april 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 28 februari 2020 avslutade företrädesemissionen. Samtliga aktier i Bolaget är […]

Communique from Extraordinary general meeting in Akobo Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo” eller ”Bolaget”) har den 15 april 2020 hållit extra bolagsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut från den 20 mars 2020 att öka Bolagets aktiekapital med högst ca 72 261,941708 SEK […]

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!