New number of shares after registration of rights issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals 

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 41 657 586 till 208 287 933 i Bolaget per den 20 april 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 28 februari 2020 avslutade företrädesemissionen. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.  

Efter registreringen omvandlas nu Betalda Tecknade Aktier (BTA) till vanliga aktier (AK), vilket beräknas ske den 29 april 2020. 

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com