New number of shares after registration of directed share issue

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Akobo Minerals

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 18 350 000 till 226 637 933 i Bolaget per den 29 april 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 20 mars 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen som godkändes av en extra bolagsstämma i Bolaget den 15 april 2020. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com