New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 8 000 000 till 34 432 940 i Bolaget per den 24 november 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 2 november 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen av aktier med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 12 oktober […]

New number of shares in Akobo Minerals after registration of new shares

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 610 000 till 26 432 940 i Bolaget per den 18 november 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av nya aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner utgivna 2018-08-31 och 2020-10-12. Bolagets aktiekapital ökade med 22 667,6 SEK till 982 245,118237 SEK. Samtliga aktier i […]

Akobo Minerals names dr. Matt Jackson as Chief Operating Officer

Akobo Minerals today announced that Dr. Matt Jackson will join the company as Chief Operating Officer on the 1st of December. Matt was most recently a Director for Mining and Exploration with BluestoneGeo, where he worked on discovery and review of investment opportunities and liaison with partners in Europe and Asia. Matt was also responsible […]

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!