New number of shares in Akobo Minerals after registration of directed share issue

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 8 000 000 till 34 432 940 i Bolaget per den 24 november 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 2 november 2020 av styrelsens beslutade riktade emissionen av aktier med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 12 oktober 2020. Bolagets aktiekapital ökade med 297 280 SEK till 1 279 525,11823 SEK. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag. För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.


Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com