New number of shares in Akobo Minerals after registration of new shares

Akobo Minerals AB (publ) (”Bolaget”) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 610 000 till 26 432 940 i Bolaget per den 18 november 2020 till följd av registrering hos Bolagsverket av nya aktier tecknade med stöd av teckningsoptioner utgivna 2018-08-31 och 2020-10-12. Bolagets aktiekapital ökade med 22 667,6 SEK till 982 245,118237 SEK. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.

För mer information kontakta Jørgen Evjen, VD, via telefon eller e-post.


Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com