Drill campaign agreement signed

Akobo Minerals signs agreement concerning drilling

Akobo Minerals AB har tecknat kontrakt om 3000-5000m kärnborrning på guldfyndigheterna Segele och Joru i Akobo-området. Vi bedömmer att borrningarna kommer att inledas i slutet av December 2019 och vi emotser de första analysresultaten i februari eller mars 2020.  Läs pressmeddelandet här.

Issue of convertible loan

Akobo Minerals issues convertible instruments

Akobo Minerals AB (publ) har genomfört ett konvertibelt lån som tillför bolaget ca 2,8 miljoner SEK före omkostnader. Pengarna kommer att användas för att ytterligare avancera guldprojekten i Akobo.  För ytterligare detaljer se vårt pressmeddelande här. 

Minutes from Annual General Meeting

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag så när som på punkt 11 där styrelsen hade beslutat att återkalla förslaget. Protokollet från årsstämman 2019 i Akobo Minerals AB (publ) kan laddas ner här.

Information to Norwegian shareholders – tax returns 2018

Baserat på Skatteetatens regler för ’Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper’ är formuesverdi 0,1026 SEK/0,0994 NOK per aktie 31 dec 2018.

Annual report and auditors’ report for 2018

Akobo Minerals AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018.  Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan laddas ner här.

Notice of Annual General Meeting

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2019 kl 11.00 (tidigare angivet datum 10 juni har således ändrats) i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg. Rätt till deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden […]

Do you want to work with us?