Annual report and auditors’ report for 2018

Akobo Minerals AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan laddas ner här.