Information to Norwegian shareholders – tax returns 2018

Baserat på Skatteetatens regler för ’Formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper’ är formuesverdi 0,1026 SEK/0,0994 NOK per aktie 31 dec 2018.

Annual report and auditors’ report for 2018

Akobo Minerals AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018.  Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan laddas ner här.

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!