Share issue in Akobo Minerals AB

Akobo Minerals AB (publ) genomför nyemission om 8,3 miljoner SEK före emissionskostnader.  
(Eng summary) Akobo Minerals AB share issue to raise 8,3 million SEK pre cost, the offer is open from 27 January to 14 February 2020.
The funds raised will primarily be used to fund the company’s exploration work in Ethiopia. Core drilling on key targets are underway and the goal is to drill at least 3000m during the first quarter 2020.

Akobo Minerals AB (publ) genomför nyemission mellan 27 januari och 14 februari 2020. Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets prospektering i Akobo-området i Etiopien. Huvudsakligen kommer emissionslikviden att användas till fortsatt kärnborrning och annat prospekteringsarbete i Akobo-området.  Ett första kärnborrningsprogram pågår och planen är att borra 3000m kärnborrning i området med under första kvartalet i år. Bolaget bedömer att sannolikheten är hög att hitta djupare förlängningar av de redan kända guldmineraliseringarna i området.

Mer information finns på vår hemsida i form av informationsbroschyr, informationsmemorandum, tekniska rapporter mm under https://akobominerals.wpengine.com/reports/