Akobo Minerals AB extends the subscription period in the rights issue


Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med ytterligare en vecka till och med den 28:a februari 2020.

Summary in English
Akobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one more week, the share issue will now close on Friday 28th February 2020.

 
Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) beslutade idag, fredag den 21 februari 2020, att förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission med ytterligare en vecka. Nytt sista datum för teckning är 28 februari 2020. Anledningen till att Bolaget väljer att förlänga teckningstiden är att gi flere investerare som har visat sin interesse möjlighet till att teckna seg i emissionen.

Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år har redan hittills vida överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Jørgen Evjen:
Telefon +4792804014
jorgen@akobominerals.com