Issue of convertible loan

Akobo Minerals issues convertible instruments

Akobo Minerals AB (publ) har genomfört ett konvertibelt lån som tillför bolaget ca 2,8 miljoner SEK före omkostnader. Pengarna kommer att användas för att ytterligare avancera guldprojekten i Akobo.  För ytterligare detaljer se vårt pressmeddelande här. 

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!