Drill campaign agreement signed

Akobo Minerals signs agreement concerning drilling

Akobo Minerals AB har tecknat kontrakt om 3000-5000m kärnborrning på guldfyndigheterna Segele och Joru i Akobo-området. Vi bedömmer att borrningarna kommer att inledas i slutet av December 2019 och vi emotser de första analysresultaten i februari eller mars 2020.  Läs pressmeddelandet här.

Issue of convertible loan

Akobo Minerals issues convertible instruments

Akobo Minerals AB (publ) har genomfört ett konvertibelt lån som tillför bolaget ca 2,8 miljoner SEK före omkostnader. Pengarna kommer att användas för att ytterligare avancera guldprojekten i Akobo.  För ytterligare detaljer se vårt pressmeddelande här. 

Do you want to work with us?

Let’s do something better together!