Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 – ard-gold

arsredovisning-och-revisionsberattelse-for-2018

BY AKOBOMINERALS - 2019-06-06 11:48:31

Akobo Minerals AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kan laddas ner här.

Related news

See all news
news

Förlängning av emissionstid

Akobo Minerals AB förlänger teckningstiden för nyemissionen

Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med anledning av de spektakulära resultaten från bolagets pågående borrprogram vid guldfyndigheten Segele i Etiopien. Teckningstiden förlängs en vecka till och med den 21:a februari 2020.

Summary in English
Akobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one week, the share issue will now close on Friday 21st February 2020. The reason for the extension is the spectacular gold intersections from the ongoing drill program at the Segele gold deposit in Ethiopia.

Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) beslutade idag, torsdag den 13 februari 2020, att förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission med en vecka. Nytt sista datum för teckning är 21 februari 2020. Anledningen till att Bolaget väljer att förlänga teckningstiden är de spektakulära resultaten från de pågående borrningarna på bolagets guldfyndighet Segele i Etiopien.
Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år har redan hittills vida överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.
I borrhål nummer tre har bolagets geologer identifierat ytterligare en mycket rikt mineraliserad zon cirka 20 meter längre ner i borrhålet.
Synligt guld är ovanligt i de flesta guldfyndigheter och det är glädjande att vi påträffar guld så tidigt i borrprogrammet i Segele. Tyvärr är det omöjligt att förutsäga halterna utifrån förekomsten av synligt guld, det är till och med så att grovkornigt (synligt) guld är svårt att analysera på ett systematiskt sätt, men vanligen så är de analyserade guldhalterna höga när det finns synligt guld.

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
johan@akobominerals.com

news

Stunning gold intersections at Segele

Stunning gold intersections at Segele


Abundant coarse grained gold in drill core from hole 3 at Segele

The ongoing drill program at the Segele gold deposit has intersected spectacular gold mineralisation in the third drill hole of the current campaign. The first intersection is at 44m hole depth and over a metre-wide interval several lenses/veins with coarse grained gold has been observed. A second zone was noted further down in the hole that gives us indications that the high grade mineralised system is not just confined to one small zone but might actually be spread over several parallel zones.

news

Prisrekord för guld

28 januari 2020

Guldpriset når nya rekordnivåer

Guldpriset i svenska kronor nådde nya rekordnivåer under måndagen med en toppnotering om 492,87 kr/g. Detta är en del av guldets långtgående trend uppåt, en trend som under de senaste åren har förstärkts av höga dollarkurser.

För Akobo Minerals AB är denna långsiktiga trend en viktig del av vår grund till våra investeringar i guldprospektering och framtida guldproduktion.