image – ard-gold

image

BY AKOBOMINERALS - 2018-05-08 15:32:10

Gold exploration along the prolific Akobo River in Ethiopia

Related news

See all news
news

Akobo Minerals AB förlänger teckningstiden i nyemissionen till och med den 28:a februari 2020.

Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med ytterligare en vecka till och med den 28:a februari 2020.

Summary in English
Akobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one more week, the share issue will now close on Friday 28th February 2020.

 
Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) beslutade idag, fredag den 21 februari 2020, att förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission med ytterligare en vecka. Nytt sista datum för teckning är 28 februari 2020. Anledningen till att Bolaget väljer att förlänga teckningstiden är att gi flere investerare som har visat sin interesse möjlighet till att teckna seg i emissionen.

Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år har redan hittills vida överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.

 
För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
johan@akobominerals.com

news

Förlängning av emissionstid

Akobo Minerals AB förlänger teckningstiden för nyemissionen

Akobo Minerals AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med anledning av de spektakulära resultaten från bolagets pågående borrprogram vid guldfyndigheten Segele i Etiopien. Teckningstiden förlängs en vecka till och med den 21:a februari 2020.

Summary in English
Akobo Minerals AB (publ) has decided to extend the share issue with one week, the share issue will now close on Friday 21st February 2020. The reason for the extension is the spectacular gold intersections from the ongoing drill program at the Segele gold deposit in Ethiopia.

Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) beslutade idag, torsdag den 13 februari 2020, att förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission med en vecka. Nytt sista datum för teckning är 21 februari 2020. Anledningen till att Bolaget väljer att förlänga teckningstiden är de spektakulära resultaten från de pågående borrningarna på bolagets guldfyndighet Segele i Etiopien.
Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år har redan hittills vida överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.
I borrhål nummer tre har bolagets geologer identifierat ytterligare en mycket rikt mineraliserad zon cirka 20 meter längre ner i borrhålet.
Synligt guld är ovanligt i de flesta guldfyndigheter och det är glädjande att vi påträffar guld så tidigt i borrprogrammet i Segele. Tyvärr är det omöjligt att förutsäga halterna utifrån förekomsten av synligt guld, det är till och med så att grovkornigt (synligt) guld är svårt att analysera på ett systematiskt sätt, men vanligen så är de analyserade guldhalterna höga när det finns synligt guld.

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
johan@akobominerals.com

news

Stunning gold intersections at Segele

Stunning gold intersections at Segele


Abundant coarse grained gold in drill core from hole 3 at Segele

The ongoing drill program at the Segele gold deposit has intersected spectacular gold mineralisation in the third drill hole of the current campaign. The first intersection is at 44m hole depth and over a metre-wide interval several lenses/veins with coarse grained gold has been observed. A second zone was noted further down in the hole that gives us indications that the high grade mineralised system is not just confined to one small zone but might actually be spread over several parallel zones.